Disclaimer

Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze website van AFV Trefshot is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten kunnen niet altijd voorkomen worden. Wij sluiten niettemin alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen bezoeken. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.
Bezoekers van deze website van AFV Trefshot mogen geen teksten, foto's en/of andere in deze site opgeslagen informatie kopiëren, openbaar maken of verveelvoudigen zonder uitdrukkelijke toestemming van het bestuur van AFV Trefshot.
Het auteursrecht van de op deze website gepubliceerde foto's rust bij de desbetreffende fotograaf.

Privacy Statement


Deze website kunt u anoniem bezoeken. Deze site verzamelt geen IP adressen, namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze website. Trefshot verzamelt wel statistische gegevens die van belang zijn voor verbetering van de website. Tijdens uw bezoek aan onze website worden er geen cookies op uw computer geplaatst. Aangeleverde foto's en/of documenten worden steeds geplaatst met een bronvermelding tenzij is aangegeven dat de aangeleverde documenten anoniem geplaatst moeten worden. Indien u bezwaar maakt tegen het feit dat enige informatie en/of fotomateriaal op de website gepubliceerd is, zal de webmaster deze informatie en/of fotomateriaal op uw verzoek aanpassen dan wel verwijderen. Geeft u dat svp hier even aan.