Het nieuwe bestuur probeert het gat dat door het vertrek van Carel Bron is gevallen, op te vullen. We zijn Carel veel dank verschuldigd. Dat geldt voor alles wat hij voor Trefshot heeft gedaan. En zeker ook voor de website. Dat heeft hij voortreffelijk gedaan.

En ook nu verleent Carel alle steun om de websitedraad weer op te pakken. Dat kost moeite en tijd. Dus bedenk dat de website even een tijdje minder goed en, vooral, bij de tijd zal zijn.